Fysioterapian suoravastaanotto Turussa

Fysioterapeutille ilman lääkärin lähetettä

Turun Fysiokulma tarjoaa myös fysioterapian suoravastaanottopalvelua Turussa. Kyseessä on akuuttivastaanottotoiminta, jossa tuki- ja liikuntaelinoireinen asiakas voi hakeutua omatoimisesti suoraan fysioterapeutin tutkittavaksi ja ohjattavaksi ilman lääkärin lähetettä.

Fysioterapian suoravastaanoton edellytyksenä on, että fysioterapeutilla on riittävä erityisosaaminen tuki- ja liikuntaelinoireisen potilaan tutkimiseen, kliiniseen päättelyyn sekä harjoitteiden ohjaukseen. Fysioterapeutin tuleekin käydä suoravastaanottokoulutus voidakseen pitää fysioterapian suoravastaanottoa. Koulutus antaa myös valmiudet lääkehoidon sekä sairaslomatarpeiden arviointiin.

Fysioterapian suoravastaanoton tavoitteina ovat asiakkaan kuntoutumisen ja työhön paluun nopeuttaminen sekä vaivojen pitkittymisen estäminen. Fysioterapeutin suoravastaanotolle varataan aina kerrallaan 60 minuuttia, johon sisältyvät asiakkaan haastattelu, kliininen tutkiminen ja päätöksenteko sekä tarvittaessa manuaalinen terapia liikkeiden helpottamiseksi. Tarvittaessa asiakasta myös ohjataan käyttämään reseptivapaita särky- ja tulehduskipulääkkeitä ja hänen tämänhetkinen tarpeensa särky- ja tulehduskipulääkkeelle tarkistetaan. Fysioterapeutti ohjaa kotihoito-ohjeet liikkeineen ja antaa tarvittaessa suosituksen sairauslomasta (3–5 päivää). Mikäli ilmenee tarvetta tarkemmille jatkotutkimuksille, fysioterapeutti konsultoi lääkäriä ja lähettää asiakkaan terveyskeskuksen omalle lääkärille tai lääkärin vastaanotolle tarkempia jatkotutkimuksia varten. Jatkohoitona ohjaamme asiakkaalle tarvittaessa lisäfysioterapiakäynnin tai kannustamme yrityksemme liikuntaryhmiin tai muun tahon järjestämiin liikuntaryhmiin.

Suoravastaanotto lisää perusterveydenhuollon kustannustehokkuutta, nopeuttaa asiakkaan kuntoutumisen käynnistymistä sekä vähentää sairauslomia. Skotlantilaisessa tutkimuksessa, jossa vapaaehtoiset TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairausasiakkaat ohjattiin suoraan fysioterapeutille, yli puolet ei tarvinnut lainkaan lääkärikäyntiä. Kustannussäästöksi arvioitiin 2 miljoonaa puntaa vuodessa. Lisäksi fysioterapian suoravastaanotto vapauttaa lääkäriresursseja muuhun vastaanottotoimintaan. Lääkärin vastaanottokäynneistä noin 20–30 % on TULES-käyntejä, ja niistä valtaosa on toiminnallisia. Toiminnallisella häiriöllä tarkoitetaan vääriä liikemalleja tai asentoja, jotka hoituvat fysioterapeutin ohjauksella.

Milloin fysioterapeutin suoravastaanotolle?

 • Akuutti selkäkipu
 • Akuutti niskakipu
 • Raajakipu
 • Kipu on paikallista tai säteilee ylä- tai alaraajaan
 • Päänsärky
 • Huimaus

Milloin lääkärille?

Jos sinulla esiintyy jotain seuraavaa:

 • Vakuutustapaturma
 • Akuutti kova päänsärky tai huimaus
 • Selkäkipu, johon liittyy virtsan- tai ulosteenkarkailu tai istuinalueen tuntopuutos
 • Tapahtuma, jossa on mahdollinen murtuma
 • Yläraajaoireet, jos on sydänperäisen kivun mahdollisuus
 • Päihderiippuvaisuutta
 • Tulehduksellinen reuma
 • Suolisto-ongelmat
 • Bakteeri-infektio, joka on sairastettu äskettäin
 • Kasvuhormonien käyttö
 • Kuume

Ennen käyntiäsi